Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle wekelijkse abonnementen van microgreens die worden aangeboden door Dutch Microgreens. Door het plaatsen van een bestelling en het afsluiten van een abonnement, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u een bestelling plaatst.

1. Abonnementen

1.1 Dutch Microgreens biedt wekelijkse abonnementen van verse microgreens aan. Door een abonnement af te sluiten, stemt u ermee in om wekelijks een levering van microgreens te ontvangen gedurende de looptijd van het abonnement.

1.2 De looptijd van het abonnement wordt bepaald op het moment van bestelling en kan variëren afhankelijk van het gekozen abonnement.

1.3 Uw abonnement wordt automatisch verlengd aan het einde van elke abonnementsperiode, tenzij u uw abonnement opzegt conform de bepalingen in sectie 3 (Opzegging).

1.4 Dutch Microgreens behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van bepaalde microgreens enigszins te beperken op basis van seizoensgebondenheid en beschikbaarheid van gewassen. Wij zullen echter ons best doen om u een gevarieerd assortiment van verse microgreens aan te bieden.

2. Betaling

2.1 Door het afsluiten van een abonnement stemt u ermee in om de abonnementskosten te betalen volgens de opgegeven prijzen.

2.2 Betaling dient voorafgaand aan elke abonnementsperiode te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.

2.3 Dutch Microgreens behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten op elk moment aan te passen. Eventuele prijswijzigingen zullen van kracht worden na een voorafgaande kennisgeving van ten minste 30 dagen.

2.4 Betaling kan worden gedaan via de aangeboden betaalmethoden op onze website.

3. Opzegging

3.1 U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen via uw account op onze website of door contact met ons op te nemen. Opzegging dient ten minste 48 uur vóór de volgende geplande levering plaats te vinden om in aanmerking te komen voor stopzetting van de levering.

3.2 Bij opzegging blijft u verantwoordelijk voor de betaling van eventuele abonnementskosten die vóór de opzegging verschuldigd zijn.

3.3 Dutch Microgreens behoudt zich het recht voor om uw abonnement te beëindigen of op te schorten in geval van schending van deze algemene voorwaarden of ongepast gebruik van onze diensten.

4. Levering

4.1 Dutch Microgreens zal de microgreens leveren op het door u opgegeven adres. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het juiste en volledige afleveradres wordt verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling. Dutch Microgreens is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of leveringsproblemen als gevolg van onjuiste adresgegevens.

4.2 De levering van de microgreens vindt plaats op de vastgestelde leveringsdag(en) die zijn overeengekomen bij het afsluiten van het abonnement. Dutch Microgreens zal zich inspannen om de levering op tijd te verzorgen, maar kan geen garantie geven voor specifieke leveringstijden.

4.3 Indien u niet aanwezig bent op het moment van levering, zal Dutch Microgreens de microgreens achterlaten op een veilige plaats bij het opgegeven afleveradres. Dutch Microgreens is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, bederf of verlies van de microgreens na levering.

4.4 Dutch Microgreens maakt gebruik van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen om de versheid en kwaliteit van de microgreens tijdens het transport te waarborgen. Wij streven ernaar om duurzame en recyclebare verpakkingsoplossingen te gebruiken.

5. Annulering en Terugbetalingen

5.1 Dutch Microgreens biedt geen restitutie voor reeds betaalde abonnementskosten, tenzij anders overeengekomen of in geval van ernstige tekortkomingen in de geleverde microgreens.

5.2 In geval van ernstige tekortkomingen in de geleverde microgreens, dient u binnen 48 uur na ontvangst contact op te nemen met Dutch Microgreens om het probleem te melden. Dutch Microgreens kan naar eigen oordeel beslissen over een passende oplossing, zoals vervanging van de microgreens of restitutie van een deel van de abonnementskosten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Dutch Microgreens streeft ernaar om verse, kwalitatief hoogwaardige microgreens te leveren. Echter, gezien de aard van het product, kunnen er variaties optreden in kleur, smaak en textuur. Dutch Microgreens kan geen garantie geven voor specifieke kenmerken van de microgreens.

6.2 Dutch Microgreens is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de geleverde microgreens.

6.3 Dutch Microgreens is niet aansprakelijk voor eventuele allergische reacties of gezondheidsproblemen die kunnen ontstaan door het consumeren van de microgreens. Het is uw verantwoordelijkheid om eventuele allergieën of dieetbeperkingen te melden bij het plaatsen van uw bestelling.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het logo en de merknaam van Dutch Microgreens blijven eigendom van Dutch Microgreens. Het is niet toegestaan om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren, reproduceren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

7.2 Dutch Microgreens kan foto’s, recensies of feedback die u verstrekt over onze microgreens gebruiken voor promotionele doeleinden op onze website, sociale media of andere marketingkanalen. Door het verstrekken van dergelijke inhoud, verleent u Dutch Microgreens een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om deze te gebruiken, reproduceren en distribueren.

8. Privacy

8.1 Dutch Microgreens respecteert uw privacy en handelt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving. Onze Privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, opslaan en beveiligen. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze Privacyverklaring.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

9.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland.

9.2 Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.